Být jezuitou dnes

Společnost Ježíšova

Na celém světě je okolo 16.000 jezuitů, kteří působí asi ve 120 zemích. Nenosí nějaký řeholní oděv a nemodlí se společně v chóru, tak jako mniši. Nežijí v klášterních, ale prostých řeholních domech, nikoli na okraji, ale uprostřed města. Toto společenství přátel v Pánu sdílející majetek, práci a modlitbu, spojuje stejná spiritualita a sliby chudoby, čistoty a poslušnosti. Jezuité žijí obvykle v menších komunitách, kde všichni spolubratři sdílejí nejen kuchyni a kapli, ale i společný život.více

Spiritualita

Hlavním pramenem spirituality jezuitského řádu je útlá kniha nazvaná Duchovní cvičení. Ignác z Loyoly ji nenapsal jen na základě své reflexe v rámci teologických studií, je především plodem jeho mystické zkušenosti, kterou zatoužil sdílet s druhými. Tato kniha překvapivě není koncipována jako teoretické pojednání o duchovním životě, není nějakou tradiční asketickou příručkou, ale spíše praktickým návodem, jak dělat měsíční duchovní cvičení, nebo aspoň jejich část. více

Vize

„Pomáhat duším“ - jeden z často užívaných výrazů sv. Ignáce vyjadřuje hlavní cíl činnosti jezuitského řádu. Jezuité chtějí být lidmi pro druhé, podobně jako Ježíš, jehož jméno nesou ve svém názvu. Zasazují se za šíření víry a sociální spravedlnosti, ale angažují se také v dialogu se současnou kulturou. Velkou pozornost věnují také dialogu s věřícími z jiných církví, s nekřesťany, ba i s těmi, kteří se neidentifikují s žádnou náboženskou institucí.

 

 

 
 

 

Stát se jezuitou dnes

Zájemci

Koho hledáme? Muže, kteří chtějí následovat Krista v nejrůznějších možných povoláních, kteří se nebojí snít a chtít své sny uskutečnit. Muže s velkým a otevřeným srdcem, hlubokým vztahem ke Kristu, odhodlaných následovat ho všude, kam je potřeba. Muže, kteří mají odvahu jít proti proudu, kteří hledají pravdu a chtějí v dnešním světě uskutečňovat spravedlnost. Muže, kteří chtějí sloužit Bohu, Církvi a lidem. Hledáme muže, kteří budou žít v společenství, a kteří se nezaleknou samostatné práce.více

Noviciát

Stát se Jezuitou znamená ochotu pracovat na sebe a učit se. Noviciát je dvouleté období určené na spoznávání Tovaryšstva i sebe sama, je to čas vyhrazený pro intenzivní zkoumání vlastní cesty, vlastního povolání. Je to náročné období, které vyžaduje flexibilitu a ochotu učit se. Člověk spoznáva sebe sama v motlitbě, rozhovorech, ale i různých praktických experimentech, učí se žít v společenství, spoznává ignaciánskou spiritualitu a Tovaryšstvo. více

Kontaktní osoby

Rádi Ti pomůžeme zodpovědět nejasnosti a otázky, pokusíme se Ti pomoct s orientaci při hledání životní cesty, kterou se může stát i Tovaryšstvo Ježíšovo (Jezuité). Neváhej se na nás obrátit osobně v Praze, Olomouci, Brně, Kolíně, Velhradě, Hostýně nebo Ružomberku, ale rádi Ti zodpovíme Tvé otázky i telefonicky nebo emailem.