Často kladené otázky

 

Jak se mohu stát jezuitou? 

Prvním krokem je kontaktování některé z osob určených pro zájemce o život v Tovaryšstvo. Standardně následuje osobní setkání a domluvení se na dalším konkrétním postupu. Anebo se podívej na postup celé formace.

 

Jsou všichni jezuité kněží?

Tovaryšstvo Ježíšovo je kněžským řádem, ale ne všichni jezuité jsou kněží. Někteří zájemci se rozhodnou, že budou řeholními bratry. To znamená, že budou žít stejnými řeholními sliby, ale bez kněžského svěcení.

 

Co potom dělají bratří?

V současném světě je možnost realizace bratrí obrovská: v USA a Evropě vstupují do Tovaryšstva lidé, kteří působí ve výzkumu v různých oborech a rádi by pokračovali ve své práci v rámci Tovaryšstva. Jednou z možností je stát se bratrem. Dalším příkladem múže být péče o uprchlíky v rámci Jezuitské služby uprchlíkům, nebo působení v školství a pod.

 

Jak dlouho trvá, než se někdo stane jezuitou?

Po ukončení dvouletého noviciátu skládají novicové sliby chudoby, čistoty a poslušnosti - ať už jako řeholní bratři nebo scholastici, tedy ti, kteří se budou nadále připravovat na kněžství. Po slibech jsou již považováni za jezuity, i když ještě nejsou definitivně přivtěleni k jezuitskému řádu. Dále pokračuje jejich formace. Podívej se na postup celé formace.

 

Existují nějaká věková omezení?

Nejčastěji se hlásí zájemci hned po ukončení střední nebo vysoké školy, ale někdy jsou i starší. Vše záleží na individuálních okolnostech. Nicméně kandidát by měl být mladší čtyřiceti let. Pokud jde o starší zájemce, musí se žádat o zvláštní povolení.

 

Co mohu dělat jako jezuita?

Jezuité jsou muži s posláním, ať už v období formace, studia, či v plné službě. Poslání uděluje každému jezuitovi provinciál po modlitbě, vyslechnutí a rozpoznání jeho zájmů, talentů, tužeb, stejně tak jako jeho nejistot, slabostí a limitů. Poslání jezuity tedy vychází z dialogu a je aktem důvěry.

Není tedy od začátku jasné, co bude ten který jezuita konkrétně v budoucnu dělat. Každý si však více méně může být jistý tím, že řád zhodnotí všechny jeho talenty a bude spolu s ním hledat nejlepší poslání, kde by mohl být nejužitečnější jak pro řád, tak také pro celou církev, a kde by mohl nejlépe sloužit Bohu a lidem.

 

Co znamenají sliby chudoby, čistoty a poslušnosti?

Všechny tři sliby mají různé dimenze - např. duchovní, praktickou a pod. V tomto bodě bude pojednána jenom dimenze praktická. Jezuité na rozdíl od jiných rádů, např. Benediktínů žijí aktivním způsobem života, vykonávají různé povolání, jsou posílaní do různých zemí světa s různými ůkoly. Cílem všech tří slibů je větší disponibilita pro výkon svého poslání - být chudý, abych nebyl vnitřně na něčem závislý a byl tudíž svobodný; být poslušný, abychom jako společnost tahali za jeden provaz; slib čistoty, abych byl mužem se srdcem otevřeným pro všechny lidi a nejenom pro jednoho člověka.